Over Antwerpen.

Imade Annouri
3 min readNov 20, 2018

--

Antwerpen 💚

‘Je gaat toch absoluut niet met de NVA in een meerderheid stappen he?’
‘Komaan eh man, we rekenen op jullie, zes extra jaren rechts beleid kunnen we niet aan.’

De afgelopen weken ben ik door ongelofelijk veel mensen aangesproken. Via mail, op straat, op de fiets, in de supermarkt of op den tram vroegen mensen me nu hoe het verder ging met onze stad. Allemaal gaven ze ook hun mening mee en inzichten mee, die betrokkenheid en die inzichten vind ik ongelofelijk mooi en leerrijk.

Politiek draait om een project voor een samenleving, een stad. Voor ons is dat duidelijk : een stad waar je niet meer in de file staat, je veilig kan fietsen en wandelen en de lucht die je inademt gezond is. Een stad waar iedereen die het moeilijk heeft een duwtje in de rug krijgt en het middenveld naar waarde wordt geschat. Een stad waar iedereen zichzelf kan zijn en diversiteit hoog in het vaandel wordt gedragen.

Politiek draait ook om verantwoordelijkheid nemen. En dat doen we complexloos en vol vertrouwen : Groen zit in een record aantal meerderheden, gaat mee besturen in 8 Vlaamse centrumsteden en is één van de grootste bestuurspartijen in Brussel. En lord knooooows dat één van mijn grootste politieke dromen en ambities is om met Groen in Antwerpen te besturen.

Maar verantwoordelijkheid opnemen dat doe je niet zomaar. Dat doe je als je ook echt impact kan hebben op de richting die je samenleving en stad uitgaat. De afgelopen weken werd voor ons duidelijk dat er voor de grootste partij in ‘t stad, op vlak van onze drie kernthema’s (gezonde lucht en mobiliteit, sociaal beleid en samenleven), geen sprake kon zijn van een trendbreuk. Op géén van de drie thema’s (geen circulatieplan, geen opbouw sociale woningen, geen opheffen hoofddoekenverbod, …) ging de stad de richting uit die 18,5 pt van de Antwerpenaren hebben aangewezen. Als je niet mee de richting van het schip moogt bepalen maar enkel de kleuren van het interieur kan je best niet mee opstappen.

Gisteren hebben NVA, SPA en OVLD aangegeven dat zij wel geloven dat ze samen tot een bestuursakkoord kunnen komen, ik wens hen oprecht alle succes daarmee.

En wat nu dan? Man, ik zie deze stad ongelofelijk graag. En ik ben de 18,5 pt mensen die op ons hebben gestemd ongelofelijk dankbaar. We hebben de afgelopen jaren met een fractie van 4 man heel wat impact gehad, we zijn de tweede grootste partij van t’Stad geworden. Imagine what we’ll do nu we met 11 zijn.

We gaan onze idealen vollenbak verdedigen, onze ideeën volop blijven lanceren en deze stad blijven veranderen, van onderuit en samen met de Antwerpenaar, net zoals we de afgelopen jaren vollebak hebben gedaan. Elke dag opnieuw vollenbak voor elke Antwerpenaar. Mijn motivatie en goesting is gewoon groter geworden. Omdat ik weet dat er nog zoveel meer mogelijk is.

En binnen zes jaar gaan we die trendbreuk realiseren.

Let’s get going. Coureuge Viva.

Antwerpen 💚

--

--